Uvjeti korištenja

»Izjava o privatnosti

 

Uvod

 

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel Croatia D.O.O., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb. Informacije o tvrtki Henkel Croatia D.O.O. (dalje u tekstu „Henkel”), tvrtkama povezanima s Henkelom i trećim stranama koje su navedene na ovoj internetskoj stranici, prikupljene su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti cjelovitost i ispravnost tih informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Prikaz napredovanja na ovoj stranici izveden je prema našim najboljim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel doista ostvario mogu se uvelike razlikovati od tih prikaza napredovanja jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Henkel nema pravnu obavezu ispravljati prikaze napredovanja i nema namjeru kontinuirano ažurirati prikaze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

 

Otvaranjem ove stranice, bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja ove internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati u pdf formatu.

 

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI OD STRANE GRAĐANA ILI STANOVNIKA SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.


Opći uvjeti korištenja internetske stranice1.  Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Henkel Croatia D.O.O., u daljnjem tekstu samo „Henkel“. Sadržaji i struktura ove internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući Henkelove fotografije za tisak), potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Prava distribucije i umnažanja ima Henkel. Ta se prava također odnose u potpunosti kad su slike automatski ili ručno dodane u arhivu.

 

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava „© 2020. Henkel Croatia D.O.O.. Sva prava pridržana”. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

 

© 2020. Henkel Croatia D.O.O., Zagreb. Sva prava pridržana


2. Zaštitni znakovi

 

Henkelov ovalni logotip i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Henkel Croatia D.O.O., njezinih podružnica, predstavništva ili davatelja licence. Svaka neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i kršenje je zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, zakona o intelektualnom vlasništvu i zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

 

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

 

a. Ove internetske stranice sadrže poveznice (tj. „hiperveze“) na druge internetske stranice koje uređuju treće strane i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Naše poveznice na internetske stanice trećih strana namijenjene su lakšoj navigaciji za vas. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih strana za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih strana do kojih dolazi na tim stranicama.


b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Henkelovim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se na njima nude te za rješavanje povezanih narudžbi.


c. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.


d. U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neku transakciju, sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili strane koja nudi ili tamo predstavljene osobe, ali ni pod kojim uvjetima između Henkela i korisnika. Molimo, pročitajte opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate putem hiperveze.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Henkela za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Henkel nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Henkelovu odgovornost prema važećem Zakonu o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja od odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.

 

Henkel nastoji držati svoje internetske stranice slobodnima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Zato preporučujemo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.
Henkel ne jamči da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže greške i ne jamči dostupnost tih usluga.

5. Prognoze i izjave o namjeri

 

Prikaz napredovanja na ovoj stranici izveden je prema našim najboljim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prikaza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prikaza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prikaze sadržane na ovoj internetskoj stranici.


6. Henkelovi proizvodi

Proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranici primjeri su brendova/proizvoda dostupnih od Henkelovih tvrtki širom svijeta. Henkel ne jamči da su prikazani proizvodi dostupni i u vašoj zemlji. Za popis svih Henkelovih proizvoda dostupnih u vašoj zemlji, posjetite početnu stranicu Henkela svoje zemlje; izravan pristup omogućen je na početnoj stranici pod nazivom "Henkel International".


S vremena na vrijeme možemo pratiti ili pregledavati diskusije, razgovore, objave, forume i poveznice na ovoj internetskoj stranici, ali nismo obavezni to učiniti i ne preuzimamo nikakvu odgovornost zbog sadržaja takvih komunikacija niti za ikakvu pogrešku, klevetu, uvredu, blaćenje, propuste, neistine, opscenosti, pornografiju, vulgarnost, opasnost ili netočnost ikakvih takvih komunikacija. Zabranjeno je objavljivati ili prenositi ikakve nezakonite, prijeteće, klevetničke, uvredljive, opscene, skandalozne, podrivačke, pornografske ili vulgarne materijale ili ikakve materijale koji bi mogli sadržavati ili poticati ponašanje koje se može smatrati kaznenim prekršajem, dovesti do građanske odgovornosti ili na bilo koji način narušiti ijedan zakon.

Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima. U mjeri u kojoj to dopušta mjerodavno pravo, nadležnost za sve sporove vezane za ovu internetsku stranicu ima Düsseldorf, Njemačka. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.